Gepardi mají, stejně jako mnoho dalších zvířat v národním parku Maasai Mara, řadu podobných problémů. Nemůžeme se potýkat s přírodními hrozbami, reálnější je zaměřit se na ty přicházející od lidí.

K dnešnímu dni existují tři hlavní hrozby pro gepardy způsobené lidmi:

- od zemědělců, kteří stále více a více narušují přirozené prostředí divokých zvířat

-od pytláků

- od turistů a turistických kanceláří.

Naše nadace se s těmito hrozbami nemůže vypořádat přímo, protože to znamená mnoho let personálních školení, vyřízení nespočtu povolení a další byrokratické problémy. Nicméně, park disponuje administrativou, rangery, státními a soukromými výzkumnými programy, jako je například KWS, kteří již mají vše potřebné, a k tomu navíc i znalosti a zkušenosti. Ale často jejich práce naráží na drobná technická úskalí, od nedostatku pneumatik, až po další, komplikovanější a dražší vybavení. Mnohdy také není dost lidí pro práci v “terénu”.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nasměrovat práci naší nadace směrem k řešení technických problémů. Sbíráme finanční prostředky na nákup potřebného technického vybavení pro rangery a výzkumné skupiny. Pomáháme organizovat celou řadu aktivit, jako je sledování a shromažďování údajů o zvířatech a také zajišťujeme výběr dobrovolníků po celém světě. Pro ty, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným, pořádáme zájezdy pro sponsory, a zisky z nich jsou v plné výši vynaloženy na zvláštní účely související výhradně s ochranou volně žijících zvířat v Maasai Mara.

 

Pokud se chcete seznámit s potřebami rangerů a výzkumných týmů Maasai Mara, přejděte do sekce “Jak mohu pomoci”. 

 

Přidejte se k nám!